Dobro došli!

Korisnički portal my.eunet.rs Vam obezbeđuje samostalno aktiviranje i podešavanje Vašeg korisničkog naloga:

  • online plaćanje karticom
  • promenu ADSL paketa
  • statistiku protoka i status linka
  • promenu lozinke
  • identifikaciju poziva
Dovoljno je samo da se ulogujete unošenjem korisničkog imena (username) i lozinke (password) i tako pristupite personalizovanom control panelu.

  

Ulogujte se ovde ukoliko posedujete korisnički nalog za portal

Uloguj me
Korisničko ime *
Lozinka *

Prijavite se za ADSL

ADSL servis Vam omogućava MNOGO VIŠE od brzog i stalnog internet pristupa! Više o ADSL servisu se možete informisati na strani http://eunet.rs/internet/ADSL.html.

Proverite tehničke mogućnosti za dobijanje ADSL prikljucka.

YUnet International
Dubrovačka 35/III, 11000 Beograd; tel. (011) 330-5678, fax 328-2760
Info Centar 24x7
tel. 0800 300 400 (besplatan poziv); e-mail: office@eunet.rs; www.eunet.rs
Tehnička podrška
tel. 0700 300 400 (po ceni lokalnog poziva iz bilo kog mesta u Srbiji)
tel. (011) 202-3636 (za pozive sa mobilne mreže i van nacionalne mreže)
radno vreme 00.00-24.00, svakog dana; e-mail: podrska@eunet.rs